Breadboard-Prototyp

Detta är den första prototypen av magoWatch på en breadboard. Är nu i väntans tider efter ett kretskort med alla komponenter på ( magoWatch 1.0 ) sen kan jag ta detta Projekt till nästa steg. för att någon gång i framtiden kanske gå till massproduktion. Håller alla intressenter uppdaterade på denna sida.

Som synes är det en klocka med endast en 7 Sements Display (RGB).

 

    magoWatch 1.0 PCB prototype

A YouTube video about how it's possible to tell the time with only one singel 7 segment display. If you are interested in the finished product if it ever will be finished .....then  send me your e-mail in that regard down below on this side "Är du intresserad av Blåklockan när den är färdig?". 

Blåklockan/magoWatch

  magoWatch 1.0 PCB prototyp

En icke pretentiös YouTube video på Swenska.

Där jag förklarar hur den funkar...och erkänner en liten bugg i denna framtida STORSÄLJARE ( då buggen kommer att vara långt borta ). Att det är möjligt att visa timmar,  minuter med denna och även sekunder i form av en blinkande punkt ( som ändrar färg under varje minut ) Om ni är intresserad av slutprodukten av detta projekt så fyll i epost formuläret nedan.

Blåklockan/magoWatch

       Smart Bokmärke/Visitkort

Detta är Smart Bible Bookmark som går att köpas från Webshopen.

Det går även att beställas skräddarsydd design som ett visitkortens Rolls Royce om ni besöker GRAFISK DESIGN sidan  för mer information om det.

  Smart Bookmark/Buissness card

This is the Smart Bible Bookmark which can be purchased through the Webshop .

It's also possible to get the design taylor made from me...more info on this on the link: GRAFISK DESIGN